Ask a Question
GoPro Support Hub Ask a question. Share an answer. Find a solution. Stay stoked.
Announcements
Is your GoPro gear up to date? Check to see If it is on our Update page.
Cameras
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-376406%22%20slang%3D%22en-US%22%3EGopro%20turkey%20service%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-376406%22%20slang%3D%22en-US%22%3EGoPro%20hero5%20Black%20cihaz%C4%B1mda%20donma%20ya%C5%9Famaya%20ba%C5%9Flad%C4%B1m%20ve%20bir%20s%C3%BCre%20sonra%20da%20cihaz%20kapan%C4%B1p%20a%C3%A7%C4%B1lmad%C4%B1.%20Garantisi%20devam%20eden%20cihaz%C4%B1m%C4%B1%20garantiye%20yollad%C4%B1m%20ve%20bana%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20tu%C5%9Flar%C4%B1nda%20deforme%20oldu%C4%9Fundan%20cihaz%20su%20alm%C4%B1%C5%9F%20ve%20tamiri%202200%20TL%20(s%C4%B1f%C4%B1r%C4%B1yla%20ayn%C4%B1%20para)%20tuttu%C4%9Fu%20s%C3%B6ylendi.%20Cihaz%C4%B1m%C4%B1%20geri%20istedim%20ve%20geldi%C4%9Finde%20kendim%2010%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20teknisyen%20oldu%C4%9Fum%20i%C3%A7in%20temizlemek%20i%C3%A7in%20s%C3%B6kt%C3%BCm.%20Cihaz%C4%B1%20s%C3%B6kt%C3%BC%C4%9F%C3%BCmde%20ise%20cihaz%C4%B1n%20tu%C5%9Flardan%20de%C4%9Fil%20hoparl%C3%B6rden%20su%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%B6rd%C3%BCm.%20Ayr%C4%B1ca%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20incelemelerde%20de%20tu%C5%9Flardan%20hi%C3%A7bir%20%C5%9Fekilde%20su%20almad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20tu%C5%9Ftan%20su%20girse%20bile%20ikinci%20bir%20conta%20sistemi%20sayesinde%20yine%20cihaz%C4%B1n%20i%C3%A7ine%20su%20girmeyece%C4%9Fini%20farketttim.%20Tekrar%20servis%20ile%20irtibata%20ge%C3%A7ip%20bu%20%C5%9Fekilde%20bilgi%20verdi%C4%9Fim%20de%20ise%20ba%C5%9Fka%20bir%20hayal%20k%C4%B1r%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20u%C4%9Frad%C4%B1m.%20Cihaz%20servise%20gitti%C4%9Finde%20hi%C3%A7%20a%C3%A7%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F%20sadece%20bas%C4%B1n%C3%A7%20testine%20sokulup%20su%20al%C4%B1p%20almad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20bak%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20ve%20su%20ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCnce%20de%20tu%C5%9Flar%C4%B1n%20%C3%BCzerinde%20hafif%20y%C4%B1pranma%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20tu%C5%9Flardan%20su%20alm%C4%B1%C5%9F%20%C5%9Feklinde%20rapor%20tutulmu%C5%9F%20(bunu%20s%C3%B6yleyen%20bizzat%20testi%20yapan%20servis%20eleman%C4%B1).%20Cihaza%20hi%C3%A7bir%20%C5%9Fekilde%20yeterli%20test%20yapilmadan%2C%20ar%C4%B1zadan%20emin%20olmadan%20su%C3%A7u%20kullan%C4%B1c%C4%B1ya%20at%C4%B1p%20cihaz%C4%B1%20yolluyorlar%20ve%20hatalar%C4%B1n%C4%B1%20s%C3%B6yledi%C4%9Fimizde%20de%20bu%20%C5%9Fekilde%20servise%20kabul%20edemem%20diyorlar.%20Bunlar%C4%B1%20s%C3%B6ylememe%20ra%C4%9Fmen%20%C5%9Fimdi%20de%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20s%C3%B6kt%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BCz%20i%C3%A7in%20garantiye%20girmez%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-376406%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EHERO5%20Black%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-376556%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20Gopro%20turkey%20service%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-376556%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.gopro.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F114129%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40agileflame55868%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3ESorry%20for%20any%20troubles%20caused.%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3EPlease%20reach%20out%20to%20our%20Support%20Team%20to%20check%20on%20your%20options.%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3EThey%20are%20available%20by%20phone%20or%20chat%20through%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgopro.com%2Fhelp%2FContactUs%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgopro.com%2Fhelp%2FContactUs%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3EThanks!%3C%2FP%3E%0A%0A%3CP%3EEj%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Reply
Sightseer
Posts: 1

Gopro turkey service

GoPro hero5 Black cihazımda donma yaşamaya başladım ve bir süre sonra da cihaz kapanıp açılmadı. Garantisi devam eden cihazımı garantiye yolladım ve bana dönüş yapıldığında tuşlarında deforme olduğundan cihaz su almış ve tamiri 2200 TL (sıfırıyla aynı para) tuttuğu söylendi. Cihazımı geri istedim ve geldiğinde kendim 10 yıllık teknisyen olduğum için temizlemek için söktüm. Cihazı söktüğümde ise cihazın tuşlardan değil hoparlörden su aldığını gördüm. Ayrıca yaptığım incelemelerde de tuşlardan hiçbir şekilde su almadığı ve tuştan su girse bile ikinci bir conta sistemi sayesinde yine cihazın içine su girmeyeceğini farketttim. Tekrar servis ile irtibata geçip bu şekilde bilgi verdiğim de ise başka bir hayal kırıklığına uğradım. Cihaz servise gittiğinde hiç açılmamış sadece basınç testine sokulup su alıp almadığına bakılmış ve su aldığı görülünce de tuşların üzerinde hafif yıpranma olduğu için tuşlardan su almış şeklinde rapor tutulmuş (bunu söyleyen bizzat testi yapan servis elemanı). Cihaza hiçbir şekilde yeterli test yapilmadan, arızadan emin olmadan suçu kullanıcıya atıp cihazı yolluyorlar ve hatalarını söylediğimizde de bu şekilde servise kabul edemem diyorlar. Bunları söylememe rağmen şimdi de ürünü söktüğünüz için garantiye girmez
GoPro
Posts: 9,511

Re: Gopro turkey service

Hi @agileflame55868

 

Sorry for any troubles caused.

Please reach out to our Support Team to check on your options.

They are available by phone or chat through https://gopro.com/help/ContactUs

 

Thanks!

Ej